• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
พนักงานขาย
 ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย วางแผนกลยุทธ์ ผลักดัน และกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่  วางแผนการขายลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร  วางกลยุทย์ในการค้นหาและสร้างตัวแทนขาย sales planner ให้ได้มากที่สุด เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 20 000 ถึง 60 000 บาท เงินพิเศษจากการเข้าประชุม สัปดาห์ละ 2 วัน 10 000 25 000บาท ตามผลงาน commission 12 000 60 000 บาท ตามผลงานของตนเอง เงินรางวัลพิเศษประจำเดือน 3 000 30 000 บาท ตามผลงานของตนเอง จ่ายทุกเดือน เงินรางวัลจากการทำยอดขาย รายเดือน รายไตรมาส รายปี 5 000ถึง30 000 บาท เงื่อนไขในการขายสินค้า รายได้รวมขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ขายได้  เป้าหมายในการขายสินค้าของตนเอง 3 เครื่อง รายได้ประมาณ 20 000 ถึง 25 000 บาท  เป้าหมายในการขายสินค้าของตนเอง 4 7 เครื่อง รายได้ประมาณ 23 000 ถึง 60 000 บาท  เป้าหมายในการขายสินค้าของตนเองมากกว่า 7 เครื่อง รายได้ประมาณ 60 000 ถึง 150 000 บาท
สมุทรสงคราม , เมือง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
พนักงานซ่อมบำรุงรถ ประจำศูนย์บริการpt สาขาสมุทรสงคราม4
รายละเอียดงาน 1 ดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2 วิเคราะห์ปัญหาและการดำเนินการซ่อมบำรุงรถ 3 รับใบแจ้งซ่อม งานซ่อมบำรุง 4 วิเคราะห์และดำเนินการ overhaul เครื่องยนต์ เกียร์และระบบส่งกำลัง 5 บำรุงรักษารถและอุปกรณ์ต่างๆของรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงาน 6 ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ 7 บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของรถและอุปกรณ์ 8 ปฏิบัติงานที่ปั๊มน้ำมันpt สาขาสมุทรสงคราม 4
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี รายรับ รายจ่าย accountant ar ap
จัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ รับผิดชอบดูแลเรื่องตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับ supplier จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค เงินทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำรายวันทั่วไป รายการปรับปรุงบัญชี ปรับปรุงตั๋วเงินจ่าย เคลียร์เงินทดรองค่าใช้จ่าย กระทบยอดเจ้าหนี้ และบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบและยื่นแบบ ภงด 3 53 ภพ 30 ติดต่อ supplier เพื่อติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และจัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ
-->

Top