• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
area manager zone c guardforce
ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบุคลากรรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลในเรื่องของธุรกิจบุคลากรรักษาความปลอดภัยและกำลังพลภายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในเชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ บรรลุยอดขายรายไตรมาส รายปีของธุรกิจบุคลากรรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลให้ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่ สายตรวจ และหัวหน้าบุคลากรรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลให้บุคลากรรักษาความปลอดภัยเข้าประจำและปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้นำในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดการขาดแคลนกำลังพล รายงานผู้บังคับบัญชาในประเด็น เรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำเสนอแนะ แผนการแก้ไขปัญหา และทำรายงานส่งเมื่อได้รับคำสั่ง ร่วมวางแผนในเรื่องกระบวนการรับสมัครกำลังพลเพื่อที่จะบริหารจัดการกำลังพลภายในพื้นที่ ปฏิบัติงานในนาม guardforce security thailand co ltd

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ
-->

Top