JOBBKK.COM ภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ชมรมศิลปฯ ราชภัฏนครฯ

  • 11 พ.ค. 2563
  • 3752

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ็อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมและร่วมสบทบกิจกรรม เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเป็นแนวคิดของ ชมรมศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มจะสืบสานการเทศน์มหาชาติ แบบสำเนียงปักษ์ใต้ และอนุรักษ์ต่อยอดกิจกรรมในยุคปัจจุบัน ที่กำลังสูญหายให้กลับมามีชีวิต ประยุกต์ให้เข้าปัจจุบัน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  เทศน์มหาชาติโดย พระครูสมุห์ธนาพงศ์ ธนวฒโก (ท่านเหนียว 10 หิ้ง) รองเจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์ เจ้าคณะตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ท่านพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายมพงศ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยมี จ็อบบีเคเค สำนักงานภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ ร่วมกับ ดร. สุดาวรรณ มีบัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ อาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมือง และเจ้าภาพจากทุกภาพส่วนของจังหวัดทั้ง 13 กัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบสานประเพณีและอัตลักษณ์การดีงามของภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งที่ให้นักศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป 

 

ข่าวโดย : สำนักงานภาคใต้

ขอขอบคุณ : ชมรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ภาพประกอบข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ
-->

Top